’Or Tamim verzorgt complete themadiensten

Hebt u zelf minder tijd voor de organisatie van een themadienst? Of is er een keer geen predikant beschikbaar? Wij hebben een aantal complete concepten uitgewerkt. Een opbouwende samenkomst, muzikaal uitgebalanceerd en aansprekend voor jong en oud.

Graag werken wij mee aan uw kerkdienst of bijeenkomst. Daarnaast heeft onze gospelgroep zelf 2 verschillende themadiensten uitgewerkt.  Deze themadiensten worden door ons volledig verzorgd, uiteraard na toestemming van uw kerkenraad en/of in samenwerking met de predikant.

Simpel gezegd zijn onze themadiensten een soort kant en klaar concepten. Zonder grote voorbereidingsgroep vanuit uw kerk kunt u uw gemeente uitnodigen voor een waardevolle bijzondere viering. Onze themadiensten spreken jong en oud aan. Zo ruimen wij plek in voor kinderen. Wij houden natuurlijk rekening met de breedte van uw gemeente. Van tevoren overleggen wij graag over de samenstelling van uw gemeente en kerkbezoekers. Zo stemmen wij het geheel samen af op uw wensen.

Hieronder vindt u de liturgieën van de diensten De weg kwijt en Licht. Binnen de thema’s sluiten de liederen  uit ons repertoire en de samenzang goed op elkaar aan.

De technische verzorging, licht, geluid, beamer, enzovoort kan geheel door ons verzorgd worden.

Hebt u belangstelling voor één van deze themadiensten dan kunt u contact met ons opnemen via contactpagina van deze website.

 

In de themadienst “De weg kwijt” draait het eigenlijk om één zin: Wij mogen er op vertrouwen dat, wat er ook met mensen gebeuren zal, aan Gods liefde en zorg komt geen einde.”

Dat was het startpunt voor ons toen wij deze themadienst gingen voorbereiden. Op verschillende manieren laten wij zien hoe God naar ons omziet: het verhaal van de verloren zoon, het verhaal “Je hoort bij mij” voor basisschoolkinderen en een sketch over verdwaald zijn. De gekozen liederen voor samenzang en koorzang ondersteunen de verhalen.

De liturgie van deze themadienst ziet er ongeveer als volgt uit:

 • Begroeting (samengevat:)

Wij mogen er op vertrouwen dat de Heer
Die de hemel en de aarde gemaakt heeft ons altijd helpt
Op Hem kan je rekenen
Hij laat Zijn kinderen beslist niet in de steek.
In de naam van die God mogen wij elkaar groeten:

 • Wij zingen van het Licht: Heer, uw licht en uw liefde schijnen
 • Verootmoediging, gevolgd door het gedicht “Doolhof”
 • Gebed (de kinderen in de kerk mogen aangeven waarvoor gebeden wordt)
 • ‘Or Tamim zingt: ”God is in this room” en “Total Praise”’
 • Verhaal voor de basisschool kinderen “Je hoort bij mij”
 • Kinderlied: “Eén voor één bijzonder”
 • Schriftlezing: Lucas 15, gevolgd door zang van Or Tamim:
 • “Safe forever”; het verhaal van de verloren zoon
 • Samenzang: “Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart”
 • Sketch: “De weg kwijt”
 • ‘Or Tamim zingt (Prayer for the city)
 • Gebed / voorbeden
 • Ondertussen zingt ‘Or Tamim “God is working”
 • Samenzang “Zegenbede”
 • Zegen : Lied ‘Or Tamim “ May the Lord bless you”

In deze themadienst is het centrale thema het Licht, door God gezonden, dat op ons schijnt, ons leven verlicht en waardoor wij het Licht weer door kunnen geven aan de mensen om ons heen. Dat wordt het beste tot uitdrukking gebracht in een van de liederen die we tijdens de dienst zingen: Shine Your Light on me, in me and through me (Schijn Uw Licht op mij, in mij en door mij). Het thema staat heel dicht bij onze gospelgroep: ‘Or Tamim is Hebreeuws voor “Zuiver Licht”.

Dit thema wordt verder verwerkt in de meditatie, de verootmoediging, een videoclip en een verhaal voor de basisschoolkinderen.

De liturgie van deze themadienst ziet er ongeveer als volgt uit:

 • Begroeting

Onze hulp is in de Naam van de HEER, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die het licht heeft geroepen en het was er .Hij is ons licht, ons eeuwig leven.

 • ‘Or Tamim bevestigt deze woorden met een lied (Votum en Groet van Sela)
 • (Alleen in de adventstijd) Aansteken van de adventskaars(en) en uitleg over de adventstijd
 • Samenzang (Taize): “Als alles duister is”
 • Verootmoediging:
 • ‘Or Tamim zingt : “Dat gebeurt maar”
 • ‘Or Tamim zingt : “Lord Forgive”
 • Wij mogen er op vertrouwen dat, wat er ook met mensen gebeuren zal,
 • Gods liefde en zorg van Hem aan ons geen einde komt.
 • Aandacht voor de jeugd: Videoclip uit “Denkstof” van de EO : “Onrecht.”
 • Samenzang : “Schijn met Uw licht in mijn hart Heer”
 • Schriftlezing:
 • 1e Schriftlezing: Jesaja 9 vers 1
 • ‘Or Tamim zingt: “Om het geheim”
 • 2e schriftlezing: Johannes 1 vers 1
 • Meditatie: “Licht” naar een schilderij van Hanneke van Beek.
 • ‘Or Tamim zingt: “Shine Your Light”
 • Verhaal voor de basisschoolkinderen: “ Michiel en de houtsnijder”
 • Samenzang: kinderlied: “ Laat zo je licht maar schijnen.”
 • Gebed / voorbeden, afgesloten door Or Tamim :  “Onze Vader”:
 • ‘Or Tamim zingt ondertussen: “Joyful, Joyful”
 • Samenzang: “Heer, Uw Licht en Uw liefde schijnen”
 • Afsluiting
 • Zegenbede, gezongen door ‘Or Tamim: “Gebed om zegen”