Onze Vader

Tekst & Muziek: Marcel Zimmer
© 1991 Celmar Music

Onze Vader in de hemel, heilig is uw naam.
Laat uw koninkrijk spoedig komen.
Laat uw wil worden gedaan.
In de hemel, zo ook hier op aard’.

Want van U is het koninkrijk,
de kracht en de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid,
Want van U is het koninkrijk,
de kracht en de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid.

Onze Vader in de hemel, geef ons daaglijks brood.
En vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij dat doen.
Hen vergeven die ons iets schuldig zijn.

Want van U is het koninkrijk,
de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid.
Want van U is het koninkrijk,
de kracht en de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid.

En leidt ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwaad.

Want van U is het koninkrijk,
de kracht en de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid.
Want van U is het koninkrijk,
de kracht en de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid.

Amen. Amen.

Dit lied zingen wij graag voor u tijdens uw kerkdienst, bijeenkomst of event. Informeer naar de mogelijkheden.