Agnus Dei

Traditioneel
Arrangement: Tore W. Aas

Lamb of God, who takes away the sin of the world, have mercy on us (2x)
Lamb of God, who takes away the sin of the world, grant us your peace.

Lamb of God, who takes away the sin of the world, have mercy on us. (2x)
Lamb of God, who takes away the sin of the world, grant us Your peace.

Lamb of God, who takes away the sin of the world, have mercy on us (2x)
Lamb of God, who takes away the sin of the world, grant us your peace.
Grant us Your peace. Grant us Your peace.

vertaling:

lam van God
dat de zonde
van de wereld draagt
Heer, ontferm U over ons.

Dit lied zingen wij graag voor u tijdens uw kerkdienst, bijeenkomst of event. Informeer naar de mogelijkheden.