Never was a night

Tekst en Muziek: Dale Mathews
Arrangement: Michael Frazier & Dale Methews

Never was a night like that night, it was a holy night.
Never was a night like that night, filled with heavily light.
Never was a night quite so divine,
never did a star so brightly shine.
Never was a night like that night, it was a holy night.

Never was a night like that night, you could hear angels sing.
Never was a night like that night, glad tidings bring.
Never in the town of Bethlehem,
never has it been like it was then.
Never was a night like that night, you could hear angels sing.

They sang,
Glory, You could hear the angels sing,
glory, glad tidings bring,
glory, you could hear their praises ringing,
glory to God on High.
Glory, to the new born savior,
glory, lying in a manger,
glory be to God on high.

Never, never, ever will there be a better place or time
to begin and love him, see his glory shine.
Ever since that night in Bethlehem people have come to worship Him.
Never, never, ever will there be a better place pr time to

To sing,
Glory, come into His precense singing,
glory, a sacrifice of praise we’re bringing,
glory, With a heart of worship we sing,
glory to God on high.
Glory, let all praise and honor,
glory, be unto the Father,
glory be to God on high.

Never, never, ever will there be a better place or time,
So we exalt Thee, extol Thee,
adore Thee, for You’re holy.
Lord, we praise You, magnify You.
Lord, we come and worship you.
Lord we come and worship You.

Let our hearts be in tune
as we come and worship You.
Lord, we come and worship You.


Vertaling:

Nooit was er een nacht als die nacht, er was een heilig licht
Nooit was er een nacht als die nacht, ’t was een hemels gezicht
Nooit was er een nacht zo goddelijk, nooit scheen er een ster zo vriendelijk
Nooit was er een nacht als die nacht, er was een heilig licht
Nooit was er een nacht als die nacht, het was een hemels koor.
Midden in het veld van Bethlehem, klonk in deze nacht Gods eigen stem,
nooit was er een nacht als die nacht, het was een hemels koor.
Het zong:
Glorie, je kon de engelen horen,
Glorie, Hij is nu geboren,
Glorie, breng met alle lofgezangen
eer aan de hoogste God.
Glorie, Jezus is gekomen
Glorie, Hij kwam bij ons wonen
ere zij de hoogste God.

Laten we nu samen zingen, want het is de plaats en tijd
om Zijn liefde hier te vieren tot in eeuwigheid.
Sinds die ene nacht in Bethlehem, prijzen we God met onze stem
Laten we nu samen zingen, hier op deze plaats en tijd
En zing:
Glorie, ja zijn lofzang draag ons leven
Glorie, om Hem nu alle eer te geven
Glorie, geef nu samen in aanbidding, eer aan de hoogste God
Glorie, alles moet Hem prijzen
Glorie, want Hij is de Vader,
ere zij de hoogste God.

Dus wij verhogen, verheffen, aanbidden, U bent heilig
Heer, wij prijzen, U de hoogste, Heer wij knielen voor uw troon
Leg Uw lied in ons hart als wij knielen voor Uw troon.

Dit lied zingen wij graag voor u tijdens uw kerkdienst, bijeenkomst of event. Informeer naar de mogelijkheden.