Blessing and Honor

Words and music: Lenny Wolfe
Arr.: Don Marsh

Blessing and honor,
glory and power.
Be unto Him, be unto Him.

Wonderful counselor,
Mighty God,
Everlasting Father,
the Prince of peace.

Mary’s baby was born in a manger,
for there was no room in the inn;
Shepherds and wiseman came unto Bethlehem
to bow down and worship Him

Sing, hosanna unto the baby,
for He is King and Lord of Lords;
Lipt up your voice and sing,
hallelujah,
bow down and worship worship him.

Blessing and honor,
glory and power
Be unto Him, be unto him.

Wonderful counselor,
mighty God,
Everlasting Father ,
the Prince of Peace.

For unto us a child is born.
unto us a son is given

For unto us a child is born.
Unto us a son is given.
Unto us a son is given.
And the government shall be upon His shoulder,
and His name shall be called
wonderful, counselor,
the Mighty God,
the everlasting Father, the Prince of Peace.
Amen, Amen, Amen!

Vertaling:

Zegen en eer,  glorie en kracht
Komt Hem toe.

Wonderbare Raadsman, Machtige God
Eeuwige Vader, Vredevorst

Maria’s baby werd geboren in een kribbe
Omdat er in de herberg geen plaats was
Herders en wijzen kwamen naar Bethlehem
om hem te aanbidden

Zing “Hosanna” voor de baby,
want hij is de Koning der koningen.
Verhef je stem en zing “Halleluja.
Kniel en aanbid Hem!

Want een kind is ons geboren
Een Zoon is ons gegeven.
Zijn naam zal zijn:
Wonderbare Raadsman, Machtige God
Eeuwige Vader, Vredevorst.

Amen

Dit lied zingen wij graag voor u tijdens uw kerkdienst, bijeenkomst of event. Informeer naar de mogelijkheden.