Hoog is uw naam

Tekst en muziek: Remco Hakkert

Hoog is uw naam
Wij prijzen U, o Koning
Voor wat U deed, voor wat U doet
en voor wat komen zal
Hoog is Uw naam
Breng ons samen in Uw woning
Laat ons delen in Uw majesteit
O Heerser van ’t heelal

De lucht, de zee, het land
Willen zingen van Uw almacht, Heer
Alle werken van Uw hand
Alle volken prijzen U steeds meer

Kom in ons midden, Heer
En bewijs Uw trouw op deze dag.
De stemmen klinken weer,
Omdat iedereen U loven mag

Dit lied zingen wij graag voor u tijdens uw kerkdienst, bijeenkomst of event. Informeer naar de mogelijkheden.