Jezus is geboren

Traditioneel
Arrangement: GMI music

Jezus is geboren,
Jezus is geboren,
halleluja!
Eer zij God in de hoge.
Eer zij God in de hoge,
halleluja!
Vrede op de aarde,
vrede op de aarde,
halleluja!
In de mensen welbehagen,
in de mensen welbehagen,
halleluja!

Dit lied zingen wij graag voor u tijdens uw kerkdienst, bijeenkomst of event. Informeer naar de mogelijkheden.