Blessing and Honor

Words and music: Lenny Wolfe
Arr.: Don Marsh


Vertaling:

Zegen en eer,  glorie en kracht
Komt Hem toe.

Wonderbare Raadsman, Machtige God
Eeuwige Vader, Vredevorst

Maria’s baby werd geboren in een kribbe
Omdat er in de herberg geen plaats was
Herders en wijzen kwamen naar Bethlehem
om hem te aanbidden

Zing “Hosanna” voor de baby,
want hij is de Koning der koningen.
Verhef je stem en zing “Halleluja.
Kniel en aanbid Hem!

Want een kind is ons geboren
Een Zoon is ons gegeven.
Zijn naam zal zijn:
Wonderbare Raadsman, Machtige God
Eeuwige Vader, Vredevorst.

Amen

Dit lied zingen wij graag voor u tijdens uw kerkdienst, bijeenkomst of event. Informeer naar de mogelijkheden.