Algemeen
Interkerkelijk Gospelkoor ‘Or Tamim uit Terneuzen is opgericht op 2 februari 1982. ‘Or Tamim is een officiële vereniging en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Leden komen uit diverse kerkgenootschappen.
‘Or Tamim is Hebreeuws voor “Zuiver Licht”.

Doelstelling
“… Mensen bemoedigen, richten, inspireren, doen herkennen door middel van muziek en tekst (op de vleugels van een lied kàn de mens weer even!)…” Huub Oosterhuis

Spelregels
Ieder lid heeft een positief christelijke instelling en voelt zich betrokken bij de groep, is gemotiveerd om te zingen, te spelen en waar mogelijk zich op een andere manier in te zetten voor de groep.
Leden zijn op tijd aanwezig en nemen aanwijzingen van de dirigent, zowel bij repetities als bij optredens, ter harte, zodat de groep op een kwalitatief hoog niveau kan musiceren.
Kortom, ieder lid is gemotiveerd om op een blijde manier, met volle overtuiging en veel enthousiasme samen uiting te geven aan de verkondiging van het evangelie en straalt dat ook uit.

Nieuwe leden zijn een maand gastlid en luisteren, zingen en of spelen mee om op deze manier te weten te komen of ‘Or Tamim de groep is die ze aanspreekt. Als besloten wordt om lid te worden, wordt in samenspraak met de dirigent gekeken welke zangstem bij je past. Het aspirant-lid wordt lid als uit een nader kennismakingsgesprek met een lid van het bestuur blijkt dat het wederzijds aan ieders verwachtingen voldoet.  ‘Or Tamim blijft het recht voorbehouden het advies uit te brengen geen lid te worden.

Bestuur
Margje Dekker (voorzitter)
Tolenstraat 2-4, 4531 AR Terneuzen, tel: 0115-622855
Mobiel: 0641387994, email: noach120@gmail.com

Cees van Houwelingen (penningmeester)
Vijverhof 3, 4532 EX Terneuzen, tel: 0115 696470
Mobiel: 0610945439, email: ceesvh@zeelandnet.nl

Jeanet de Vries (lid)
Laan van Othene 36, 4533 HN Terneuzen, tel: 0115 622062
Mobiel: 0613800465, email: jeanetdevries@zeelandnet.nlt

Eline Blankestijn (lid)
Dagpauwoog 3, 4533 HD Terneuzen tel: 0115-617547
Mobiel: 0612289988, email: elineblankestijn@zeelandnet.nl

Edith de Jonge (secretaris)
Noorddijk 6, 4542 NA Hoek
Mobiel; 012307386, email: edithdejonge72@gmail.com

Dirigent
Gabriëlla Broere,
Wilhelminaplantsoen 24, 4532AL Terneuzen
Mobiel: 0651594794, email: gabubro@zeelandnet.nl
Dirigent is tevens adviserend lid van het bestuur.

Repetities
Plaats: De Goede Herderkerk, Koninginnelaan 4, 4532 BR Terneuzen.
Seizoen: eind augustus – begin juni.
Tijd: dinsdagavond 20.00 – 22.00 uur.
Met om ± 21.00 uur een koffiepauze van 15 minuten.
Koffie/thee/frisdrank à € 0,80 met consumptiebon.
40 consumptiebonnen kosten €32,00.

Communicatie/informatie
Nieuwsflits
Nieuwsmail van ‘Or Tamim, waarin mededelingen worden gedaan en welke te lezen is op de site.

Prikbord tijdens de repetities
– een overzicht van medewerkingen
– Trouw en geboortekaartjes, etc

Homepage: ortamim.nl

Binnen de site is er ook een deel wat alleen toegankelijk is voor ‘Or Tamimleden. Daar kun je diverse lijsten op vinden, zoals de ledenlijst, koffierooster etc. Je kunt alleen op dit gedeelte komen door een wachtwoord aan te vragen bij de webmaster Mike Zegers.
Email: mike_ortamim@kpnmail.nl

Correspondentieadres : Noorddijk 6 4542 NA Hoek

Emailadres : info@ortamim.nl

Uitgebrachte LP’s  en CD’s
LP’s:                                                                CD’s:

De band die ons samenbindt (1983)        God gave me a song (1993)

Samen in de naam van Jezus (1985)       Omzien naar elkaar (1997)

Cassettebandje:  “Onderweg” (1990)       Face to Face (2004)

Find your wings (2012)

Repertoire
We streven naar een zo’n breed mogelijk repertoire waarin verschillende muziekstijlen aanbod komen. Waaronder blackgospel, gospel, a capella nummers en solo’s nummers.

Medewerkingen
We verlenen in principe ongeveer 1 medewerking per maand aan kerkdiensten en op aanvraag op andere locaties, tevens nemen we deel aan manifestaties (bijv. Gospelimpuls) of we verzorgen zelf een concert of themadienst.

Kleding tijdens een optreden
kerstdagen: zwart/goud
paasdagen: dames: wit en de heren: wit overhemd met donkere spijkerbroek.
februari t/m april: Crème, zand, taupe/ bruin ,gebroken wit en cognac en voor de heren gecombineerd met een donkere spijkerbroek.
mei t/m oktober: spijker, blauw en wit.
november t/m januari: zwart/wit

Bij afwezigheid
Degene die verhinderd is voor de repetitieavond of voor een optreden dient dit door te geven aan Jeanet de Vries of via info@ortamim.nl

Contributie
De contributie bedraagt in 2019: €75,00
Betaalwijze:
Overmaking op bankrekening NL29 RABO 0392 4394 17
t.n.v. ‘Or Tamim te Terneuzen onder vermelding van contributie kwartaal/kalenderjaar 2019

Bladmuziek
De map met bladmuziek wordt verzorgd door Glenda Geelhoed en Edith de Jonge. Nieuwe leden betalen éénmalig een bijdrage van € 10,-
De map blijft eigendom van gospelkoor ` Or Tamim en dient na beëindiging van het lidmaatschap terug ingeleverd te worden.

Commissies/bijzondere taken
*Feestverlichting organiseert tal van activiteiten die de saamhorigheid bevorderen, zoals bijv. feestavond, barbecue, fietstocht. Deze commissie bestaat uit Cees van Houwelingen, Aileen Modderkolk, Heleen de Blaeij en Talitha de Ridder.

*Technische commissie is verantwoordelijk voor technische ondersteuning bij geluid bij repetities en optredens en verzorgt voor optredens het vervoer van de benodigde apparatuur. De commissie bestaat uit Theo Strik, Kenneth Dekker, Jaap de Bruijne en Stefan de Bruyne.

*“Lief en leed”
Jeannette Verbrugge en Ellen Bult verzorgen attenties voor zieken, geslaagden, bij geboorte, huwelijk. De inleg is € 5,- per koorlid voor onbepaalde tijd.

*Koffierooster
De koorleden zorgen per toerbeurt voor de koffie en voor iets lekkers. Indien je niet aanwezig kunt zijn, dien je onderling te ruilen.

*Liedcommissie
Deze commissie bestaat uit de volgende leden:
Gabriëlla Broere, Corry Siersema, Jeannette Verbrugge, Ida Hangoor, Talitha de Ridder en Ellen Bult.